NINA-prosjektet

Me har i mange år vore involvert i avlsprosjektet for å redde den norske fjellreven med NINA (Norsk Institutt For Naturforskning). Her har me utvikla og produserer kunstige revehi. Så langt har me levert nærare 50 hi. Les meir om dette prosjektet ved på klikka å bildet.

landsbyporten