Et komplett redningssystem som tar vare på personellets sikkerhet fra krisen oppstår til de er trygt om bord i hellikopter eller redningsfartøy.

Systemet består av rømningssilo med utsettingsrør, torpedostuplivbåt, redningsflåte for overføring av personell fra livbåt til helikopter/redningsfartøy.

I en krisesituasjon er det nødvendig å komme frem til redningbåtene på en tryggest mulig måte - med Kloster Rescue Systems rømningssilo er mannskapet beskyttet mot eventuelle eksplosjoner og brann pga siloenes ytre skall av komposittmaterialer med brannsikker kledning og isolasjon. Hver silo har en kapasitet på 60+ personer med tilkomst fra flere nivåer - under en nødsituasjon settes siloene under overtrykk slik at f.eks giftige og eksplosjons-/brannfarlige gasser ikke kan komme inn i siloen.

I siloenes utsettingsrør (torpedorør), som er bygget av samme materialer som siloene, ligger torpedobåten i posisjon i øvre del av røret - klar for entring og utsetting. Selve røret kan beveges horisontalt og vertikalt for å ta hensyn til plattformens/skipets stilling ved evakuering. Et katapultsystem sørger for at torpedobåten enkelt kan "skytes" ut selv om plattformen skulle være kantret og siloene under vann.

Selve torpedostuperen er utformet som en torpedo, og har et ekstremt sterkt skall i komposittmateriale.Torpedostuperen er utstyrt med utvendige "kulelager" og vil derfor alltid ligge riktig vei selv om plattformen kantrer. Båten er konstruert slik at den vil flyte selv om den skulle bli fyllt med vann - den har ingen vinduer men er utstyrt med utvendige kameraer og periskop - den har, selvfølgelig, overrislingsanlegg og trykkabin.

Selve evakuringen fra torpedostuperen til helikopter/redningsfartøy skjer ved at "styrmannen" først skyter ut båtens baugskjold som vil fungere som drivanker - dette for å dreie båten mot vinden og holde den stabil i sjøen, deretter blåses en redningsflåte ut fra båtens evakueringsplattform ved hjelp av trykkluft. I bakkant av redningsflåten er det et "telt" som i tillegg til å beskytte personell også fungerer som et mesanseil og hjelper til å holde flåte og båt stabil. Mellom båten og bakkant av flåte er det en wire som de forulykkede fester redningsselens karabinkrok slik at de trygt kan forflytte seg bak til flåten som er evakueringspunktet. I godt vær kan flåten frigjøres fra torpedostuperen og slepes av annet fartøy.

For flere bilder og tegninger: klikk på "Fotoalbum" i menyen til venstre.